Info and contact:
   
                 
    For price information, further information about condition of an object, or more photos, please contact us by e-mail or telephone:    

Passage Arts
Utrecht
The Netherlands

Rob van Leeuwen
Hanneke Richel

       
 
arts1900@xs4all.nl
       
 
Tel: ( ) 31 653516091
English, French, German and Dutch spoken
         
 

Each article is guaranteed to be exactly as discribed. Any reclamation should be reported within two weeks after sale, and refund will take place in case article is not as described.

Chamber of Commerce registration number:
Kamer van Koophandel Utrecht: 30114952

 

Privacyverklaring
PRIVACY VERKLARING Passage Arts

Hierbij informeren wij u over ons privacy beleid.
Passage Arts vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Om het voor u duidelijker en begrijpelijker te maken hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij ons privacy beleid hieronder uiteengezet.
Persoonsgegevens
Wanneer u zich opgegeven heeft voor nieuwsbrieven en uitnodigingen worden deze gegevens verwerkt in een klantendatabase. Deze gegevens zijn nodig om u, enige keren per jaar, te kunnen informeren middels de nieuwsbrief en de uitnodigingen voor tentoonstellingen en beurzen.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Verwerking van persoonsgegevens
Afhankelijk van welke gegevens u opgegeven heeft kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Persoonsgegevens
- Uw voor- en achternaam
- Uw geslacht (.iv.m. aanhef post en mail)
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
Overige gegevens (indien van toepassing):
- Door u gekochte kunstwerk(en)
- Uw verzoek om vrijkaarten voor beurzen of aanwezigheid bij openingen.
- In enkele gevallen uw interessegebied dat u verstrekt heeft. Bijvoorbeeld uw interesse voor bepaalde kunstenaars of kunsthistorische periode.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Grondslag
U heeft bij ons aangegeven heeft nieuwsbrieven en uitnodigingen voor beurzen te willen ontvangen. Deze gegevens heeft u aan ons verstrekt:
1. Via de website (www.arts1900.nl)
2. Door het invullen van uw gegevens in ons gastenboek kunsthandel op een beurs
Doel
Passage Arts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandeling na verkoop: factuur sturen en betaling controleren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Verzenden van uitnodigingen voor beurzen (2 à 4 keer per jaar)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien u een zoekopdracht verstrekt heeft of een taxatie verzoek. Of indien wij menen dat een bepaald kunstobject mogelijk interessant voor u is.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Passage Arts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
* Maximaal 10 jaar, te rekenen vanaf onze laatste interactie met u.
* Tot wederopzegging indien u geregeld aangeeft uitgenodigd te willen worden voor tentoonstellingen of beurzen.
* Wettelijke bewaartermijn inzake facturen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Passage Arts.
U kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar arts1900@xs4all.nl

Passage Arts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Relatiebestand en facturen
Passage Arts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw gegevens staan in een relatiebestand op slechts één beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord, virusscanner en firewall.
Uw eigen verzoek om in ons relatiebestand opgenomen te worden (Hardcopy) bewaren wij in een map in onze administratie. Deze map is niet voor buitenstaanders toegankelijk.
Facturen staan op een beveiligde computer die niet voor derden toegankelijk is.

Mailings
Alle mailings worden verzonden vanuit ons eigen systeem. U bent dus verzekerd van discretie

Delen van persoonsgegevens met derden
Passage Arts verstrekt geen persoons- of andere gegevens die naar personen kunnen herleiden aan derden.
Website

Passage Arts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Passage Arts.

 
Welcome to the site of Passage Arts


We specialize in 20th century arts and decorative arts on an international level.
Our collection is constantly changing as a result of travelling all over Europe to obtain pieces of the best quality we can think of, such as:


Daum Nancy
Galle
Schneider art glass
Le Verre Francais
Loetz
Lalique
Rozenburg
Leerdam
Gouda
Rosenthal
Bing & Grondahl
Royal Copenhagen
Sevres
Murano
Villanis
Zsolnay
Massier
Christofle
Hagenauer
Villanis

St Lukas


Handling and shipping all over the world.

Be our guest,

Rob van Leeuwen and Hanneke Richel

         
     
Home